فلزياب
نرم افزار مديريت انبار راديكال رايان پرسيس
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :Admin
تاريخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۱۰:۵۹:۲۵

مهمترين مزاياي سيستم هاي انبارداري

 • حذف فرايند خريد و فروش كاغذي
 • مديريت فرآيندهاي انبارداري
 • مديريت وضعيت انبار و كالاها
 • سرعت بالا در پيدا كردن اطلاعات كالا ها
 • جلوگيري از گم شدن رسيد و حواله انبار
 • حذف هزينه هاي اضافي
 • جلوگيري از بايگاني تعداد زيادي كاغذ به عنوان رسيد انبار
 • نگهداري و بازيابي اطلاعات به راحتي امكان پذير است
 • چاپ رسيد و حواله كالاها با مشخصات كامل
 • قابليت سفارشي كردن كليه گزارشات به نام خودتان

اطلاعات پايه نرم افزار

 • امكان ثبت و ويرايش مشخصات كالاها ، انبارها و مشتريان (اشخاص) به تعداد نامحدود
 • قابليت ثبت ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر مصرف نهايي) بصورت تكي و كلي براي كالاها
 • امكان تعريف گروه كالا و اختصاص كالا به گروه هاي تعريف شده به تعداد نامحدود
 • امكان جستجوي اطلاعات كالا بر اساس بخشي از نام كالا ، كد كالا و مدل
 • امكان اختصاص يك واحد اصلي و دو واحد فرعي براي هر كالا
 • امكان تخصيص كد كالا و يا باركد با استفاده از باركدخوان
 • ورود كالاها با قيمت خريد و فروش اول دوره از فايل اكسل
 • امكان ثبت نوع مصرف و استفاده از آن براي حواله هاي خارج شده از انبار و تفكيك خروج كالا بر اساس آن
 • امكان ثبت و ويرايش مشخصات رانندگان به تعداد نامحدود با قابليت اختصاص شماره حساب ، شماره شبا ، شماره كارت و ...
 • امكان اختصاص عنوان امضاء و امضاء كنندگان براي چاپ هاي ورود كالا به انبار، خروج كالا از انبار، كالاهاي مرجوعي، فاكتور خريد و فروش، كالاهاي تعميراتي و حواله انبار

اطلاعات مرتبط با كالا

 • قابليت اختصاص موجودي اوليه به كالاها به تفكيك انبار
 • ثبت اطلاعات كالاهاي وارد شده به انبار از طريق فرم ورود كالا به انبار
 • ثبت اطلاعات كالاهاي خارج شده از انبار از طريق فرم خروج كالا از انبار
 • امكان صدور و چاپ برگه ورود كالا (رسيد انبار) و خروج كالا (حواله انبار)
 • ثبت و ويرايش كالاهاي مرجوعي به انبار و تعميراتي
 • ثبت و ويرايش كالاهاي مرجوعي از انبار و اماني و ضايعاتي
 • امكان ثبت سريال كالا در موجودي اوليه ، ورود كالا ، خروج كالا ، كالاهاي مرجوعي به انبار ، كالاهاي اماني وارده و صادره ، كالاهاي ضايعاتي و تعميراتي
 • قابليت رونوشت (كپي) از حواله هاي خروج كالا از انبار ، رسيد ورود كالا به انبار ، كالاهاي مرجوعي ، كالاهاي اماني و ضايعاتي
 • امكان ثبت راننده و شماره بارنامه و ... به ازاي هر حواله خارج شده از انبار
 • قابليت ثبت تاريخ انقضاء براي كالاها در ورود كالا به انبار ، خروج كالا ار انبار ، كالاهاي مرجوعي ، كالاهاي اماني ، كالاهاي ضايعاتي وكالاي مرجوعي از انبار
 • امكان 3 نوع چاپ متفاوت در ورود كالا ، خروج كالا ، كالاهاي مرجوعي و تعميراتي
 • قابليت تغيير وضعيت كالاهاي تعميراتي به تعمير شده / تعمير نشده
 • قابليت ثبت حواله كالاها بين انبارها
 • ثبت فاكتور هاي خريد و فروش كالا
 • قابليت ثبت پيش فاكتور
 • چاپ فاكتور خريد و فروش بصورت A4 و پرينتر حرارتي و قابليت تغيير چاپ ها با استفاده از ماژول طراحي چاپ
 • قابليت چاپ فاكتور رسمي دارايي با انتخاب نوع چاپ و طراحي و تغيير در چاپ توسط كاربر
 • قابليت رونوشت (كپي) از فاكتورهاي خريد و فروش
 • چاپ ليست فاكتورهاي خريد و فروش به همراه جزئيات كالاها به ازاي هر فاكتور بصورت مجزا
 • قابليت كنترل موجودي كالا در انبار انتخابي هنگام خروج كالا
 • هشدار به حداقل رسيدن موجودي كالا در خروج كالا از انبار
 • هشدار به حداكثر رسيدن موجودي كالا در ورود كالا به انبار
 • امكان جستجوي تركيبي حواله ها (برگ خروج كالا) و رسيد هاي (برگ ورود كالا) صادر شده ، كالاهاي مرجوعي و تعميراتي ، كالاهاي اماني و ضايعاتي، فاكتورهاي خريد و فروش بر اساس شماره ، تاريخ ، نام كالا ، نام انبار ، نام مشتري و ...
 • امكان مشاهده و چاپ ليست رسيد ها و حواله هاي صادر شده مشتري بر اساس نام انبار ، تاريخ و ...
 • امكان مشاهده و چاپ ليست كالاهاي تعميراتي و مرجوعي مشتري بر اساس نام انبار ، تاريخ و ...
 • قابليت كنترل خودكار و دستي شماره رسيد و حواله براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي
 • امكان ثبت اطلاعات مالي تسويه فاكتورهاي خريد و فروش بصورت نقد ، فيش ، حواله بانكي ، كارتخوان POS و ...
 • قابليت ثبت تاريخ سررسيد در فاكتورهاي خريد و فروش و تهيه گزارش بر اساس آن براي موعد پرداخت فاكتور ها
 • ثبت درخواست هاي خريد كالا به همراه سه چاپ متفاوت

گزارشات

 • گزارش موجودي تعدادي و ريالي انبار به تفكيك انبار ، نام كالا ، تاريخ با قابليت فيلتر كالاهاي فاقد گردش در انبار يا انبارهاي انتخاب شده
 • گزارش كاردكس تعدادي كالا به تفكيك نام انبار ، نام مشتري ، نام انبار و تاريخ با قابليت فيلتر كالاهاي فاقد گردش در انبار يا انبارهاي انتخاب شده
 • گزارش ريز كاركرد كالاهاي يك مشتري (شامل كالاهاي خارج شده از انبار ، فاكتور خريد و فروش)
 • گزارش سفارشات كالا ( اختصاصي كالاهاي به حداقل و حداكثر رسيده )
 • گزارش وضعيت سريال كالاها بر اساس تاريخ ، نام كالا ، انبار ، مشتري ، وضعيت سريال ، توضيحات و ...
 • گزارش از تاريخ انقضاء كالاها به تفكيك نام انبار ، نام كالا ، تاريخ ، توضيحات و ...
 • گزارش موجودي تعدادي انبار بر اساس واحدهاي فرعي دوم و سوم به تفكيك انبار ، نام كالا ، تاريخ با قابليت فيلتر كالاهاي فاقد گردش در انبار يا انبارهاي انتخاب شده
 • گزارش كالاهاي وارد شده ، كالاهاي خارج شده ، كالاهاي تعميراتي ، مرجوع شده به انبار
 • گزارش ريز عملكرد و صورتحساب ريالي مشتريان
 • گزارش ريز عملكرد كاربران براي آگاهي مدير سيستم از عمليات ثبت شده
 • امكان گزارش گيري در بازه هاي زماني خاص
 • گزارش ريز كاركرد كاربران
 • قابليت تغيير در چاپ ها با استفاده از ماژول طراحي چاپ
 • گزارش كاردكس ريالي كالا ، انبار و مشتريان با فيلترهاي متنوع
 • گزارش تجميعي از كالاهاي وارده به انبار (ورود ، ورود اماني ، مرجوعي به انبار و فاكتور خريد و ...) به تفكيك انبار ، كالا ، مشتري و تاريخ
 • گزارش تجميعي از كالاهاي خارج شده از انبار (خروج ، خروج اماني ، مرجوع از انبار ، كالاهاي ضايعاتي ، فاكتور فروش و ...) به تفكيك انبار ، كالا ، مشتري و تاريخ
 • گزارش كالاهاي ضايعاتي ، مرجوعي از انبار بصورت مجزا
 • گزارش كالاهاي اماني وارد شده و خارج شده از انبار بصورت مجزا

امكانات

 • امكان تعريف 3 امضاء و سمت براي چاپ ها و گزارشات
 • تعريف و ايجاد سال مالي
 • تعريف كاربر
 • تعريف سطوح دسترسي پيشرفته براي هر كاربر و هر فرم بصورت مجزا
 • پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات
 • قابليت مرتب سازي اطلاعات بر اساس كد ، نام و تاريخ ثبت
 • قابليت قفل خودكار نرم افزار پس از مدت زمان مشخص به انتخاب كاربر

براي خريد اينترنتي / پستي نرم افزار با ما در تماس باشيد
www.RayanPersis.Com
051-36111254 , 36083560
09152454847, 09152451541

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تاریخ امروز
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ